Uppdaterad 2011-12-31

Fredriks sida

Född 1991 i Karlstad.

Andra pojken i familjen.
Tog studenten 2010 i Teknik på Älvkullen.
Studerar på Chalmers i Göteborg.

[ HOME ]